Een rookgasafvoersysteem moet aan bepaalde eisen voldoen. De wetgeving op het gebied van rookgasafvoersystemen is geregeld in het Bouwbesluit 2012. In het besluit staan de voorschriften over de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van het rookgas. Dit besluit geeft de minimale eis aan voor rookgasafvoersystemen. Bij een veilig systeem kunnen rookgassen niet in de huiskamer of in gebouwen binnen komen. Wanneer deze gassen wél binnen een leef- of werkruimte binnenkomen, kan er koolmonoxidevergiftig optreden. Koolmonoxidevergiftiging moet altijd voorkomen worden.

In het Bouwbesluit 2012 staat onder andere dat een verbrandingstoestel (een ketel) een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en voor de afvoer van rookgas moet hebben. Eventueel kan er een open verbrandingstoestel worden geplaatst dat aangesloten kan worden op de voorziening voor de afvoer van rookgas. Het rookgasafvoersysteem moet natuurlijk brandveilig zijn om brand te voorkomen.

De rookgasafvoersystemen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zo ondergaan ze een aantal vastgelegde beproevingsmethodes. De kanalen en pijpen worden blootgesteld aan trillingsbelastingen, een luchtdichtheidsbeproeving, een thermische beproeving en een veegproef. Deze testen worden gedaan zodat alle onderdelen van het rookgasafvoersysteem veilig zijn.

Als het systeem volgens voorschriften wordt geïnstalleerd, dan bent u verzekerd van een langdurig en veilige werking. De ROGAFA, acht verenigde Nederlandse fabrikanten van rookgasafvoersystemen, heeft een handige checklist samengesteld om een veilig en een goed werkend rookgasafvoersysteem te installeren.