Parallel_systeem_45-graden

Tweepijps ontwenningskuur

Waarom kiezen installateurs niet vaker voor de veiligheid van een concentrische rookgasafvoer?

Door Henk Bruining

Nee, ik ga het niet uitgebreid hebben over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over koolmonoxidevergiftiging en de ingebouwde ‘failsafe’ van een concentrisch systeem. Daarover is de laatste tijd al genoeg geschreven.

Zijn installateurs inderdaad conservatief?

Waar ik het wel over wil hebben is de Nederlandse verslaving aan tweepijps aansluitingen op de cv-ketel. De Nederlandse installateur is conservatief, zo heet het. Maar als verklaring voor het vasthouden aan tweepijps systemen is dit misschien wat kort door de bocht.

Dus mijn vraag is: waarom houden veel installateurs in Nederland vast aan tweepijps systemen, terwijl een concentrisch systeem veiliger, mooier én qua totaalprijs voordeliger is?

Gewend aan parallelle rookgasafvoer

Historisch gezien is de voorkeur voor tweepijps wel te verklaren. Vroeger hadden ketels één pijp voor de rookgasafvoer. Toen begin jaren tachtig de gesloten systemen werden geïntroduceerd, kwam er gewoon een pijp voor de luchttoevoer bij.

Wat meer dan 25 jaar geleden ook een rol speelde bij de keuze voor een parallelle aansluiting is dat de combinatie concentrisch en VR-ketels lastig was. Dit heeft met name te maken met de hogere rookgastemperatuur van de VR-ketel. Bij VR-ketels met een tweepijps aansluiting waren langere afvoerlengtes mogelijk. Destijds was dat een goede reden om voor parallel te kiezen, maar tegenwoordig is alles HR en werkt concentrisch net zo goed.

Luchtomspoeld verplicht bij overdruk

Dat in bijvoorbeeld Duitsland concentrisch de norm is, komt doordat men dit vanaf het begin verplicht heeft gesteld. Bij een overdruksysteem móet daar een concentrische aansluiting worden gebruikt. In Duitsland noemt men dit overigens ‘luchtomspoeld’. In Nederland moeten we ook naar deze failsafe oplossing, maar dan zonder verplichting… Gaat dat lukken? Wat moet er in Nederland concreet gebeuren om deze omslag mogelijk te maken.

Concentrische hr-ketels bij de groothandel

De hoofdoorzaak van het vasthouden aan tweepijps is mijns inziens dat HR-ketels in Nederland standaard worden geleverd met een parallelle aansluiting.

Stel dat je als installateur met concentrisch wilt werken, dan moet je de parallelle adapter eraf halen en weggooien (!) en zelf een concentrische adapter bijbestellen en erop zetten. Of de parallelle adapter laten zitten en bij Burgerhout een concentrische adapter bestellen en die erbovenop zetten. Dan krijg je een soort gebakje.

Om deze rompslomp te vermijden, zouden álle HR-ketels ook in concentrische uitvoering bij álle groothandels te bestellen moeten zijn. Zo kunnen installateurs probleemloos kiezen voor een systeem met een extra veiligheidsvangnet.

60/100 is echt meestal groot genoeg

In de documentatie van hr-ketels staan als mogelijke aansluitingen bijna altijd: 80-80, 60/100 en 80/125. Drie mogelijkheden dus. Het vreemde is nu dat installateurs die voor concentrisch kiezen, verbazend vaak gaan voor 80/125. Ik zou wel willen weten wat daar de reden voor is. Maar vooralsnog hou ik het er maar op dat installateurs het ‘gevoel’ hebben dat 60/100 te klein is, terwijl deze maat volgens de voorschriften prima kan.

Qua benodigde inbouwruimte maakt 80-80 en 60/100 geen verschil. Het veelgebruikte argument dat concentrisch meer ruimte inneemt, vind ik niet steekhoudend als we het over 60/100 hebben. Dus waar komt dit argument vandaan? Een verklaring zou kunnen zijn dat installateurs bij ‘concentrisch’ té snel aan 80/125 denken. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit meespeelt bij de verslaving aan tweepijps systemen.

Correct beugelen en dan beugels tellen

Het is zo logisch als wat. Als je twee pijpen gebruikt, heb je twee keer zo veel beugels nodig als bij een concentrisch systeem. Dus meer onderdelen en meer gedoe. Wie kiest voor concentrisch wint dus installatietijd.

Maar dan moet je wel appels met appels vergelijken: volgens voorschrift gebeugelde tweepijps en concentrische aansluitingen. Een monteur die tweepijps niet beugelt en concentrisch wél, komt tot de conclusie dat tweepijps sneller gaat. Maar dat is appels met peren vergelijken. Als je volgens voorschrift beugelt, werkt concentrisch twee keer zo snel.

Ketelfabrikanten aan zet

Minder pijpen, minder beugels, een metalen buitenpijp met hoogwaardige afwerking die perfect bij de HR-ketel past, een gratis failsafe systeem dat mensenlevens redt en een kortere installatietijd… Dit alles kan zelfs de meest conservatieve installateur niet koud laten.

Maar zolang installateurs alleen ketels kunnen bestellen met een tweepijps aansluiting ‘voelt’ concentrisch verdergaan nu eenmaal niet logisch. En dan gaan mensen tegenargumenten zoeken. Het is alsof je een verslaafde drugs geeft en dan zegt: het is gezonder om het niet te nemen.

De uit oogpunt van veiligheid gewenste omslag naar concentrisch gaat volgens mij pas lukken als installateurs niet steevast tweepijps HR-ketels krijgen voorgeschoteld. Ik roep de gezamenlijke ketelfabrikanten en de groothandels daarom op om actie te ondernemen!

Download de PDF Veilig Wonen

Burgerhout CLV-systeem afbeelding

CLV renoveren: goede voorbereiding is het halve werk

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt zeker wanneer u de cv-ketels moet vervangen in gestapelde woningbouw. Automatisch met het plaatsen van nieuwe ketels is het collectieve CLV-systeem aan de beurt voor renovatie.

Redenen voor CLV renovatie: materiaal én ander type ketel
Een van de redenen hiervoor is de levensduur van het materiaal waaruit de CLV bestaat. Net als een ketel gaat dit systeem ongeveer  15 jaar mee. De aluminium  componenten en de siliconen afdichtingsringen zijn onderhevig aan respectievelijk corrosie, sleepsporen en uitdroging. Hierdoor is de kans op ontsnapping van rookgas door een lek of recirculatie groter. Met mogelijk koolmonoxidevergiftiging tot gevolg!

HR ketel is géén VR ketel
Een tweede reden is dat u bij vervanging nu niet langer de keuze heeft tussen een VR en een HR verwarmingstoestel. De productie van VR cv-ketels is eind september 2015 stopgezet en de voorraad slinkt. Een HR verwarmingstoestel zomaar op de bestaande CLV voor VR ketels ‘prikken’ is niet veilig- hoewel dit nog steeds vaak gebeurt. Zo heeft het CLV voor de HR ketel géén trekonderbreker nodig maar wél een condens afvoer.

Meerdere CLV renovatiemogelijkheden
Kosten, overlast én bewonersdiscussies zijn factoren die altijd in mindere of meerdere mate komen kijken bij het renoveren van het collectieve CLV-systeem. De ene oplossing is echter efficiënter, kostbaarder en/of tijdrovender dan de andere. Vandaar die voorbereiding: kom niet voor verrassingen te staan en laat u adviseren door een producent van rookgasafvoersystemen!

Slopen van bestaande CLV systeem
Uiteraard kunt u altijd gaan voor de meest ingrijpende manier: het complete CLV systeem verwijderen en een nieuw CLV systeem  bouwen voor HR ketels, al dan niet op dezelfde plek. Dit is een optie als de bewoners allemaal op één soort toestel overgaan én ze overlast en hoge kosten kunnen lijden.

Multiflex systeem met andere uitmonding
Minder ingrijpend is de operatie als bij beoordeling van de situatie blijkt dat u genoeg speelruimte in de schacht heeft. Een multiflex systeem biedt dan uitkomst. Een kunststof flexibele buis wordt naast of door het oude afvoersysteem  getrokken. Doordat er slechts een kleine sparing gemaakt hoeft te worden in de schachtwand is er per woning maar ongeveer 1 dag werk.

Individueel doortrekken van buizen
Is de schacht  groot én is er voldoende ruimte op de bouwkundige opstand? Dan is het mogelijk om per woning een individuele flexibele slang door de schacht te trekken waarbij elk kanaal een eigen afvoer op het dak krijgt. Voordeel hiervan is dat VR ketels en HR ketels zo elk hun eigen kanaal krijgen. Mensen met een nog relatief nieuwe VR ketel hoeven deze dan niet direct te vervangen.

Tot slot: neem voor de toekomst een bepaling rondom het CLV-systeem en de te kiezen ketels op in de VvE-statuten om discussie te voorkomen.
Burgerhout Concentrische schachtaansluiting met volledig geïntegreerde brandmanchet voor Flexibel

Nieuwe schachtaansluiting met geïntegreerde brandmanchet

Brandveiligheid is één van de fundamentele eisen in het bouwbesluit. Heel logisch ook, want de gevolgen van brand heeft een enorme impact op de gebruikers van een gebouw. Burgerhout speelt hierop in en introduceert een unieke concentrische schachtaansluiting met volledig geïntegreerde brandmanchet.

Bij doorvoeringen door een brandwerende scheidingswand is het vereist om maatregelen te nemen en de sparing brandwerend af te dichten, zodat het weer voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Voor parallelle kunststof rookgasafvoersystemen zijn diverse oplossingen in de markt verkrijgbaar. Maar nu is er ook een unieke oplossing voor de concentrische kunststof rookgasafvoersystemen!

Doorvoermanchet uitvoerig getest

Bij de ontwikkeling van de concentrische doorvoermanchet heeft Burgerhout de constructie uitvoerig laten testen door het onafhankelijk laboratorium Efectis, gespecialiseerd op het gebied van brandveiligheid. De brandwerendheid van de doorvoermanchet is beoordeeld volgens EN1366-3:2009 en vastgelegd in het onderzoeksrapport 2015-Efectis-R000268. Een samenvatting van dit rapport kunt u opvragen bij Burgerhout. De concentrische doorvoermanchet voldoet ruimschoots aan deze strenge eisen op het gebied van brandwerendheid!

Bouwbesluit

De concentrische doorvoermanchet biedt een passende oplossing als het gaat om een brandveilige afwerking op een brandwerende scheidingswand. Volgens het Bouwbesluit (WBDBO) moet de brandwerendheid tussen twee brandcompartimenten 60 minuten zijn. Bij branddoorslag via de schacht moet de brandwerendheid van het brandcompartiment naar de schacht en van de schacht naar het bovenliggende brandcompartiment in totaal 60 minuten zijn.

Om aan alle discussie een einde te maken brengt Burgerhout nu een doorvoermanchet op de markt die ruim 60 minuten brandwerendheid biedt. Hiermee komt Burgerhout tegemoet aan de vraag van adviseurs en brandweer.

Veiligheid

De brandmanchet is op ingenieuze wijze verwerkt in de concentrische schachtaansluiting voor het kunststof flexibele- en concentrisch rookgasafvoersysteem. De concentrische schachtaansluiting met geïntegreerde brandmanchet heeft een kwalitatief hoogwaardige afwerking en is eenvoudig te installeren.

Veiligheid en functionaliteit zijn één van de kernwaarden van Burgerhout. Met de rookgasafvoersystemen van Burgerhout bent u verzekert van een optimaal veilig werkend en brandveilig rookgasafvoersysteem.

 

sliderrookgasafvoer2

Vervang dakdoorvoer bij installatie nieuwe CV ketel

Wanneer een CV ketel toe is aan vervanging is het van belang het complete rookgasafvoersysteem te vernieuwen. Het komt echter regelmatig voor dat de dakdoorvoer in dit proces niet wordt meegenomen. Er wordt gedacht dat de dakdoorvoer na vijftien jaar nog wel even mee kan, maar niets is minder waar. Met alle gevolgen van dien. En u, als installateur, bent uiteindelijk verantwoordelijk.

Lees meer