Burgerhout CLV-systeem afbeeldingEen Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandinggasasafvoersysteem wordt ook wel een CLV rookgasafvoersysteem genoemd. Dit systeem is te vinden in flats of in andere gestapelde woningbouw. Bij een CLV rookgasafvoersysteem zijn meerdere ketels verticaal gekoppeld aan een gemeenschappelijk afvoerleiding. Dit systeem combineert een luchttoevoersysteem met een rookgasafvoer, vergelijkbaar met een concentrisch systeem (het pijp-in-pijp principe). Verse lucht wordt vanaf het dak aangezogen naar binnen via de buitenbuis en de rookgassen worden uitgeblazen via de binnenbuis naar het dak.

CLV systemen komen vaak voor bij nieuwbouwprojecten. Architecten houden hier zelfs rekening mee wanneer zij een flat ontwerpen. Ook in oude appartementencomplexen is het mogelijk om een bestaand CLV systeem her te gebruiken. Een vr-ketel moet wel vervangen worden door een hr-ketel. Het huidige CLV systeem voldoet niet meer en moet vervangen worden. Door speciale CLV-renovatie systemen te gebruiken kan het bestaande CLV gebruikt worden voor het plaatsen van een nieuwe gemeenschappelijke afvoerleiding. Deze afvoerleiding is geschikt voor condenserende verwarmingstoestellen. De CLV-renovatie is een stuk goedkoper en veroorzaakt minder overlast voor de bewoners. Meestal heeft iedere nieuwbouw- of gerenoveerde flat een eigen hr-ketel.

Bestaande CLV systemen voor vr-ketels kunnen worden gebaseerd op onderdrukprincipe. De ketels zijn aangesloten op een gezamenlijk rookgasafvoerkanaal. In deze configuratie moet rekening gehouden worden dat rookgassen van een ketel niet terechtkomen in een van de andere ketels. Om dit te voorkomen moet het CLV systeem in grote diameters uitgevoerd zijn.
Bij CLV systemen waar hr-ketels op aangesloten zijn, wordt gebruik gemaakt van het overdrukprincipe. Elke hr-ketel duwt de rookgassen door middel van een ventilator uit de cv-ketel. Hierdoor is het mogelijk met kleinere diameters te werken. Het overdrukprincipe vereist dat er een terugslagklep wordt geplaatst in de ketel, deze voorkomt terugstromen van rookgassen. De meest moderne cv-ketels worden geleverd met een geïntegreerde terugslagklep. Als deze niet aanwezig is dan moet men gebruik maken van een externe keerklep.

Een half CLV systeem is een gecombineerd rookgasafvoersysteem en heeft geen gecombineerde luchttoevoer zoals het volledige CLV systeem. De verbrandingsluchttoevoer wordt per ketel individueel via de gevel of de schacht aangevoerd. Dit systeem komt vaak voor bij renovatieprojecten. Een half CLV systeem is goedkoop en makkelijk want er zijn nauwelijks bouwkundige aanpassingen voor nodig.