Meerjarenonderhoudsplan VvE

Meerjarenonderhoudsplan VvE ? Vergeet de rookgasafvoer niet!

Door: redactie
VvE Hoog- en LaagbouwStel je wordt als installateur gebeld door een eigenaar van een appartement die zijn oude vr- of hr-ketel wil vervangen. Je blijkt daar te maken te hebben met een collectieve rookgasafvoer (CLV). Het beheer is in handen van een VvE. Wat doe je?
A) Je bemoeit je niet met de rookgasafvoer, maar hangt de nieuwe hr-ketel op en stuurt een factuur.
B) Je legt de bewoner de kwestie uit en neemt contact op met de VvE.

 

Condensproblemen en onzichtbare rookgassen
Antwoord B is het juiste antwoord. Maar er zijn helaas nog steeds bedrijven die het verschil niet weten tussen een vr- en een hr-rookgasafvoersysteem en die niet in de schacht kijken, maar gewoon die nieuwe hr-ketel op de muur prikken.
Dat kan eerst even goed gaan, tot er ergens problemen ontstaan door de hoeveelheid condens (een hr-ketel op een afvoersysteem voor vr-ketels!), er ketels in storing vallen, of de buren last krijgen van bijvoorbeeld onzichtbare rookgassen in de woning (lees: koolmonoxide!). Het gaat goed tot het misgaat.

Ketel en rookgasafvoer niet los te zien
Tegen die snelle ketelprikkers willen wij zeggen: niet doen! Je bent óók verantwoordelijk en aansprakelijk (!) voor het systeem achter de ketel. Als het rookgasafvoersysteem niet geschikt is, moet je de ballen hebben om nee te zeggen.
Gelukkig zie je steeds meer dat bijvoorbeeld grote landelijke installatiebedrijven actie ondernemen tegen het ‘niet verder kijken dan de ketel’. En terecht, want rookgasafvoer is net zo belangrijk als de remmen in een auto. Het gaat om veiligheid.
Bedrijven die goed werk leveren maar geen ervaring hebben met projectmatig werken en collectieve rookgasafvoersystemen, doen er overigens goed aan deze orders te laten liggen. Verwijs alsjeblieft naar een bedrijf dat hier wél verstand van heeft. Het is een vak apart.

Bewustwording VvE’s hoognodig
VvE’s zijn zich in veel gevallen totaal niet bewust van de noodzaak tot vervanging van het rookgasafvoersysteem. Het dak, de lift, het onderhoud aan de gevel, daar is allemaal geld voor gereserveerd in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Maar niet voor de rookgasafvoer, terwijl het hier gaat om serieuze bedragen.
Veel collectieve rookgasafvoersystemen zijn zo’n twintig à vijfentwintig jaar geleden aangelegd voor vr-ketels. Zo’n systeem is na circa twintig jaar echt aan vervanging toe, maar er speelt nóg iets.

Géén hr-ketels op rookgasafvoer voor vr-ketels
Sinds om precies te zijn 26 september 2015 zijn gesloten vr-ketels in Europa verboden. Ze worden niet meer gemaakt en raken op. Dat betekent dat een bewoner wiens gesloten vr-ketel defect is, deze niet kan vervangen door een nieuwe vr-ketel. Hij zal een energiezuinige hr-ketel moeten kopen, maar… Die mag niet worden aangesloten op het bestaande collectieve rookgasafvoersysteem, dat ooit gemaakt is voor gesloten vr-ketels.

Alle bewoners tegelijk een nieuwe hr-ketel
Gesteld dat de bewoner in samenwerking met de installateur de VvE ervan kan overtuigen dat het rookgasafvoersysteem aan vervanging toe is, blijft het daar qua kosten niet bij.
Omdat het nieuwe rookgasafvoersysteem afgestemd wordt op hr-ketels, moeten alle bewoners hun vr-ketel laten vervangen door een hr-ketel. Iedereen moet meedoen, want hr en vr kunnen niet op één systeem. Ook als de vr-ketel het nog doet en zélfs als hij pas een paar jaar oud is. Dat is heel zuur.

Bewustwording voorkomt lastige discussie
Binnen de VvE is dit een lastige discussie. Het is dus belangrijk dat VvE’s deze kwestie nú op de agenda zetten.
Daarbij is het goed om te bedenken dat bewoners die altijd de trap nemen probleemloos meebetalen aan de lift en bewoners op de begane grond zonder morren meebetalen aan het dak. Er is bewustwording nodig dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook geldt voor een veilig rookgasafvoersysteem. En dat je ketels en rookgasafvoer niet los van elkaar kunt zien.
Bovendien: met een nieuwe hr-ketel stookt iedereen veel zuiniger en het nieuwe, veilige rookgasafvoersysteem kan weer twintig jaar mee!

Qua rookgasafvoer is de ene hr-ketel de andere niet
Ook VvE’s van panden waarin het rookgasafvoersysteem ooit gemaakt is voor hr-ketels, doen er goed aan advies in te winnen. Zelfs als de rookgasafvoer na inspectie nog intact blijkt, wil dat niet zeggen dat deze automatisch geschikt is voor de nieuwste hr-ketels.
De huidige diepmodulerende hr-ketels zijn namelijk niet te vergelijken met oude hr-ketels.

Advies inwinnen? Vraag een concrete oplossing!
In veel VvE’s zitten geen technische mensen en het is moeilijk om niet de weg kwijt te raken in alle informatie. In sommige rapporten van adviesbureaus staat niet beschreven van welk materiaal het huidige rookgasafvoersysteem is gemaakt. In veel gevallen ontbreekt een concrete oplossing, zodat de VvE nog steeds niet weet wat er moet gebeuren.
Gelukkig zijn er heel veel goede adviesbureaus die ook aan de niet-technische mensen in een VvE duidelijk kunnen maken wat de status is en welke oplossing het beste is en waarom.

Kijk uit met ‘kleine aanpassinkjes’
Het is voor een VvE sowieso goed om alvast te weten dat een rookgasafvoer die gemaakt is voor vr, niet met een klein aanpassinkje geschikt te maken is voor hr. Dat is technisch meestal niet mogelijk.
Je gaat ook niet met je benzineauto naar de garage en zegt: diesel is goedkoper, dus kunt u een aanpassinkje doen zodat hij op diesel kan rijden? Dat is technisch niet mogelijk.

Individuele rookgasafvoer binnen de VvE
Ook als er individuele rookgasafvoersystemen zijn, dus per appartement, doet de VvE er goed aan de rookgasafvoer op de agenda te zetten en in het meerjarenonderhoudsplan op te nemen. De verticale kanalen vallen gewoonlijk onder het beheer van de VvE en ook dan gelden de bovengenoemde kwesties: de rookgasafvoer raakt aan vervanging toe, is niet geschikt voor hr-ketels of niet geschikt voor de nieuwste hr-ketels. Ook dan is bewustwording en collectieve vervanging van rookgasafvoer en ketels het devies.

Rookgasafvoer is veiligheid
Als de gevelbekleding loslaat of de lift het niet doet, valt dat wel op. Maar rookgasafvoersystemen zitten onzichtbaar in de schacht. Installateurs sturen ons regelmatig plaatjes van wat ze hebben aangetroffen achter de schachtwand. Daar word je bang van! Je siddert bij het idee dat er mensen in dat huis wonen! Als het om rookgasafvoer gaat, geldt níet ‘Wat niet weet, dat niet deert’.

Kijk altijd in de schacht

Installateurs moeten altijd zélf vaststellen of de rookgasafvoer veilig is en geschikt voor de ketel. In de meeste gevallen is het nodig om ketel, rookgasafvoer en dakafvoer tegelijk te vervangen.
VvE’s doen er goed aan het rookgasafvoersysteem nú in het meerjarenonderhoudsplan op te nemen. Indien relevant kunnen ze bewoners ook voorbereiden op de noodzaak van collectieve ketelvervanging. Het gaat om grote bedragen en zo voorkom je financiële verrassingen.

Parallel_systeem_45-graden

Tweepijps ontwenningskuur

Waarom kiezen installateurs niet vaker voor de veiligheid van een concentrische rookgasafvoer?

Door Henk Bruining

Nee, ik ga het niet uitgebreid hebben over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over koolmonoxidevergiftiging en de ingebouwde ‘failsafe’ van een concentrisch systeem. Daarover is de laatste tijd al genoeg geschreven.

Zijn installateurs inderdaad conservatief?

Waar ik het wel over wil hebben is de Nederlandse verslaving aan tweepijps aansluitingen op de cv-ketel. De Nederlandse installateur is conservatief, zo heet het. Maar als verklaring voor het vasthouden aan tweepijps systemen is dit misschien wat kort door de bocht.

Dus mijn vraag is: waarom houden veel installateurs in Nederland vast aan tweepijps systemen, terwijl een concentrisch systeem veiliger, mooier én qua totaalprijs voordeliger is?

Gewend aan parallelle rookgasafvoer

Historisch gezien is de voorkeur voor tweepijps wel te verklaren. Vroeger hadden ketels één pijp voor de rookgasafvoer. Toen begin jaren tachtig de gesloten systemen werden geïntroduceerd, kwam er gewoon een pijp voor de luchttoevoer bij.

Wat meer dan 25 jaar geleden ook een rol speelde bij de keuze voor een parallelle aansluiting is dat de combinatie concentrisch en VR-ketels lastig was. Dit heeft met name te maken met de hogere rookgastemperatuur van de VR-ketel. Bij VR-ketels met een tweepijps aansluiting waren langere afvoerlengtes mogelijk. Destijds was dat een goede reden om voor parallel te kiezen, maar tegenwoordig is alles HR en werkt concentrisch net zo goed.

Luchtomspoeld verplicht bij overdruk

Dat in bijvoorbeeld Duitsland concentrisch de norm is, komt doordat men dit vanaf het begin verplicht heeft gesteld. Bij een overdruksysteem móet daar een concentrische aansluiting worden gebruikt. In Duitsland noemt men dit overigens ‘luchtomspoeld’. In Nederland moeten we ook naar deze failsafe oplossing, maar dan zonder verplichting… Gaat dat lukken? Wat moet er in Nederland concreet gebeuren om deze omslag mogelijk te maken.

Concentrische hr-ketels bij de groothandel

De hoofdoorzaak van het vasthouden aan tweepijps is mijns inziens dat HR-ketels in Nederland standaard worden geleverd met een parallelle aansluiting.

Stel dat je als installateur met concentrisch wilt werken, dan moet je de parallelle adapter eraf halen en weggooien (!) en zelf een concentrische adapter bijbestellen en erop zetten. Of de parallelle adapter laten zitten en bij Burgerhout een concentrische adapter bestellen en die erbovenop zetten. Dan krijg je een soort gebakje.

Om deze rompslomp te vermijden, zouden álle HR-ketels ook in concentrische uitvoering bij álle groothandels te bestellen moeten zijn. Zo kunnen installateurs probleemloos kiezen voor een systeem met een extra veiligheidsvangnet.

60/100 is echt meestal groot genoeg

In de documentatie van hr-ketels staan als mogelijke aansluitingen bijna altijd: 80-80, 60/100 en 80/125. Drie mogelijkheden dus. Het vreemde is nu dat installateurs die voor concentrisch kiezen, verbazend vaak gaan voor 80/125. Ik zou wel willen weten wat daar de reden voor is. Maar vooralsnog hou ik het er maar op dat installateurs het ‘gevoel’ hebben dat 60/100 te klein is, terwijl deze maat volgens de voorschriften prima kan.

Qua benodigde inbouwruimte maakt 80-80 en 60/100 geen verschil. Het veelgebruikte argument dat concentrisch meer ruimte inneemt, vind ik niet steekhoudend als we het over 60/100 hebben. Dus waar komt dit argument vandaan? Een verklaring zou kunnen zijn dat installateurs bij ‘concentrisch’ té snel aan 80/125 denken. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit meespeelt bij de verslaving aan tweepijps systemen.

Correct beugelen en dan beugels tellen

Het is zo logisch als wat. Als je twee pijpen gebruikt, heb je twee keer zo veel beugels nodig als bij een concentrisch systeem. Dus meer onderdelen en meer gedoe. Wie kiest voor concentrisch wint dus installatietijd.

Maar dan moet je wel appels met appels vergelijken: volgens voorschrift gebeugelde tweepijps en concentrische aansluitingen. Een monteur die tweepijps niet beugelt en concentrisch wél, komt tot de conclusie dat tweepijps sneller gaat. Maar dat is appels met peren vergelijken. Als je volgens voorschrift beugelt, werkt concentrisch twee keer zo snel.

Ketelfabrikanten aan zet

Minder pijpen, minder beugels, een metalen buitenpijp met hoogwaardige afwerking die perfect bij de HR-ketel past, een gratis failsafe systeem dat mensenlevens redt en een kortere installatietijd… Dit alles kan zelfs de meest conservatieve installateur niet koud laten.

Maar zolang installateurs alleen ketels kunnen bestellen met een tweepijps aansluiting ‘voelt’ concentrisch verdergaan nu eenmaal niet logisch. En dan gaan mensen tegenargumenten zoeken. Het is alsof je een verslaafde drugs geeft en dan zegt: het is gezonder om het niet te nemen.

De uit oogpunt van veiligheid gewenste omslag naar concentrisch gaat volgens mij pas lukken als installateurs niet steevast tweepijps HR-ketels krijgen voorgeschoteld. Ik roep de gezamenlijke ketelfabrikanten en de groothandels daarom op om actie te ondernemen!

Download de PDF Veilig Wonen

koolmonoxideongevallen

OvV: óók moderne cv boosdoener koolmonoxideongevallen

Wie aan koolmonoxidevergiftiging denkt, ziet al snel oude kachels voor zich of open verwarmingstoestellen. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)naar koolmonoxidevergiftigingen blijkt dat deze aanname niet juist is. In 46% van de gevallen gaat het om vergiftiging door een CV-installatie waarvan het grootste gedeelte modern is, goed onderhouden en bovendien gesloten. Een ander resultaat is dat er meer slachtoffers vallen dan tot nu toe gedacht: drie tot vijf keer zoveel.

De Onderzoeksraad doet daarom een aantal aanbevelingen. Volgens de raad bieden de huidige kwaliteitslabels te weinig garantie. Dit geldt niet alleen voor verwarmingsinstallaties, maar ook voor koolmonoxidemelders. Echter mankeert er nogal wat aan de CO-melders volgens het rapport van Prosafe juni 2015.

Integrale aanpak binnen de keten
De aanbevelingen die de OvV doet, richten zich op een integrale aanpak binnen de keten van installateurs, producenten, kwaliteitsborgers, netbeheerders en koepelorganisaties van deze partijen om koolmonoxideongevallen tegen te gaan. Bij het uitwerken van een plan waarin onderstaande aanbevelingen worden uitgewerkt, zou de overheid een regisserende rol moeten vervullen, stelt de OvV.

De veiligheid rondom CV installaties, melders en rookafvoersystemen zou beter geborgd kunnen worden via:
• wettelijke eisen die uitwijzen of een verbrandingsinstallatie als geheel failsafe en foolproof is;
• het direct openbaar maken van de testresultaten van koolmonoxidemelders, zodat bewoners/ eigenaren zelf een bewuste afweging kunnen maken bij de aanschaf van een melder;
• het formuleren van wettelijke eisen die leiden tot de betrouwbaarheid en effectiviteit van koolmonoxidemelders. Ook zou de toepassing van melders in woningen en publieke gebouwen gestimuleerd moeten worden;
• het geven van voorlichting over de risico`s met betrekking tot koolmonoxide bij bewoners, eigenaren, installateurs en hulpverleners;
• het monitoren van de problematiek en de effectiviteit van maatregelen door registratie en onderzoek van koolmonoxideongevallen.

Veiligheid vóór alles
Elk slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging is er één teveel. Vandaar dat producenten altijd meedenken met de installateur en bewoner en wijzen op kwalitatieve en veilige oplossingen voor de langere termijn.

[pdf] Inspectieresultaten Koolmonoxidemelders juni 2015

Burgerhout CLV-systeem afbeelding

CLV renoveren: goede voorbereiding is het halve werk

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt zeker wanneer u de cv-ketels moet vervangen in gestapelde woningbouw. Automatisch met het plaatsen van nieuwe ketels is het collectieve CLV-systeem aan de beurt voor renovatie.

Redenen voor CLV renovatie: materiaal én ander type ketel
Een van de redenen hiervoor is de levensduur van het materiaal waaruit de CLV bestaat. Net als een ketel gaat dit systeem ongeveer  15 jaar mee. De aluminium  componenten en de siliconen afdichtingsringen zijn onderhevig aan respectievelijk corrosie, sleepsporen en uitdroging. Hierdoor is de kans op ontsnapping van rookgas door een lek of recirculatie groter. Met mogelijk koolmonoxidevergiftiging tot gevolg!

HR ketel is géén VR ketel
Een tweede reden is dat u bij vervanging nu niet langer de keuze heeft tussen een VR en een HR verwarmingstoestel. De productie van VR cv-ketels is eind september 2015 stopgezet en de voorraad slinkt. Een HR verwarmingstoestel zomaar op de bestaande CLV voor VR ketels ‘prikken’ is niet veilig- hoewel dit nog steeds vaak gebeurt. Zo heeft het CLV voor de HR ketel géén trekonderbreker nodig maar wél een condens afvoer.

Meerdere CLV renovatiemogelijkheden
Kosten, overlast én bewonersdiscussies zijn factoren die altijd in mindere of meerdere mate komen kijken bij het renoveren van het collectieve CLV-systeem. De ene oplossing is echter efficiënter, kostbaarder en/of tijdrovender dan de andere. Vandaar die voorbereiding: kom niet voor verrassingen te staan en laat u adviseren door een producent van rookgasafvoersystemen!

Slopen van bestaande CLV systeem
Uiteraard kunt u altijd gaan voor de meest ingrijpende manier: het complete CLV systeem verwijderen en een nieuw CLV systeem  bouwen voor HR ketels, al dan niet op dezelfde plek. Dit is een optie als de bewoners allemaal op één soort toestel overgaan én ze overlast en hoge kosten kunnen lijden.

Multiflex systeem met andere uitmonding
Minder ingrijpend is de operatie als bij beoordeling van de situatie blijkt dat u genoeg speelruimte in de schacht heeft. Een multiflex systeem biedt dan uitkomst. Een kunststof flexibele buis wordt naast of door het oude afvoersysteem  getrokken. Doordat er slechts een kleine sparing gemaakt hoeft te worden in de schachtwand is er per woning maar ongeveer 1 dag werk.

Individueel doortrekken van buizen
Is de schacht  groot én is er voldoende ruimte op de bouwkundige opstand? Dan is het mogelijk om per woning een individuele flexibele slang door de schacht te trekken waarbij elk kanaal een eigen afvoer op het dak krijgt. Voordeel hiervan is dat VR ketels en HR ketels zo elk hun eigen kanaal krijgen. Mensen met een nog relatief nieuwe VR ketel hoeven deze dan niet direct te vervangen.

Tot slot: neem voor de toekomst een bepaling rondom het CLV-systeem en de te kiezen ketels op in de VvE-statuten om discussie te voorkomen.
BeeldBW

Terugkijken webinar ‘Rookgasafvoer; de prijs van veiligheid (gratis)

Dit seminar online terugkijken? Klik hier

De rookgasafvoer is een onmisbaar detail in het goed functioneren van de gasinstallatie, maar bovenal kritische factor bij de veiligheid van de gebruiker. Toch gaat het vaak mis en is dit detail veelvuldig het kind van de rekening in de prijzenslag rondom het cv-toestel. Dit heeft elk jaar doden en gewonden door koolmonoxidevergiftiging tot gevolg. Dit najaar staat de veelbesproken rookgasafvoer volop in de actualiteit!

In het webinar, dat samen met Technisch Handelsbureau Rensa en Burgerhout wordt georganiseerd, presenteren we u de laatste stand van zaken met betrekking tot regelgeving, trends en technische uitdagingen rondom dit detail. We blikken vooruit op het onderzoek naar CO-incidenten door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en laten zien hoe installateurs in praktijk direct hun prestatie kunnen verbeteren.

Aandacht voor:

– feiten en cijfers rond incidenten
– huidige en toekomstige regelgeving
– hulp bij keuze voor systemen en materialen
– aandachtspunten bij collectieve systemen (clv)
– veel gemaakte fouten, én de oplossingen
– hoe bouwpartners en opdrachtgevers overtuigen van nut en noodzaak vervanging?

Sprekers met kennis van zaken:

– Charles Meijer, Brandweer NL; over woonhuisveiligheid, een analyse van incidenten en directe aanbevelingen voor installateurs om het risico op incidenten te verlagen. Hoe kan de branche zélf aan de slag zonder dat wetgever verplichtingen oplegt? En waar liggen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

– Henk Bruining, Burgerhout; de veranderende regelgeving, welke factoren zijn van invloed op systeem en materiaalkeuze, montagetips.

– Han van Ekert, Bonarius Bedrijven; de uitdaging in collectieve systemen. De renovatie van clv-systemen in gestapelde bouw is een belangrijke trend. Een specialist aan het woord over de struikelblokken bij deze groeimarkt. De uitdaging om woningeigenaren te overtuigen van nut en noodzaak, maar ook de meest voorkomende technische struikelblokken en oplossingen.

Interessant voor:
opdrachtgever, ontwerper, uitvoerder en controleur van rookgasafvoerinstallatie in particuliere en projectenmarkt

 

Dit seminar online terugkijken? Klik hier

Burgerhout Concentrische schachtaansluiting met volledig geïntegreerde brandmanchet voor Flexibel

Nieuwe schachtaansluiting met geïntegreerde brandmanchet

Brandveiligheid is één van de fundamentele eisen in het bouwbesluit. Heel logisch ook, want de gevolgen van brand heeft een enorme impact op de gebruikers van een gebouw. Burgerhout speelt hierop in en introduceert een unieke concentrische schachtaansluiting met volledig geïntegreerde brandmanchet.

Bij doorvoeringen door een brandwerende scheidingswand is het vereist om maatregelen te nemen en de sparing brandwerend af te dichten, zodat het weer voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Voor parallelle kunststof rookgasafvoersystemen zijn diverse oplossingen in de markt verkrijgbaar. Maar nu is er ook een unieke oplossing voor de concentrische kunststof rookgasafvoersystemen!

Doorvoermanchet uitvoerig getest

Bij de ontwikkeling van de concentrische doorvoermanchet heeft Burgerhout de constructie uitvoerig laten testen door het onafhankelijk laboratorium Efectis, gespecialiseerd op het gebied van brandveiligheid. De brandwerendheid van de doorvoermanchet is beoordeeld volgens EN1366-3:2009 en vastgelegd in het onderzoeksrapport 2015-Efectis-R000268. Een samenvatting van dit rapport kunt u opvragen bij Burgerhout. De concentrische doorvoermanchet voldoet ruimschoots aan deze strenge eisen op het gebied van brandwerendheid!

Bouwbesluit

De concentrische doorvoermanchet biedt een passende oplossing als het gaat om een brandveilige afwerking op een brandwerende scheidingswand. Volgens het Bouwbesluit (WBDBO) moet de brandwerendheid tussen twee brandcompartimenten 60 minuten zijn. Bij branddoorslag via de schacht moet de brandwerendheid van het brandcompartiment naar de schacht en van de schacht naar het bovenliggende brandcompartiment in totaal 60 minuten zijn.

Om aan alle discussie een einde te maken brengt Burgerhout nu een doorvoermanchet op de markt die ruim 60 minuten brandwerendheid biedt. Hiermee komt Burgerhout tegemoet aan de vraag van adviseurs en brandweer.

Veiligheid

De brandmanchet is op ingenieuze wijze verwerkt in de concentrische schachtaansluiting voor het kunststof flexibele- en concentrisch rookgasafvoersysteem. De concentrische schachtaansluiting met geïntegreerde brandmanchet heeft een kwalitatief hoogwaardige afwerking en is eenvoudig te installeren.

Veiligheid en functionaliteit zijn één van de kernwaarden van Burgerhout. Met de rookgasafvoersystemen van Burgerhout bent u verzekert van een optimaal veilig werkend en brandveilig rookgasafvoersysteem.

 

sliderrookgasafvoer

Welke rookgasafvoer kies ik in welke situatie?

U staat regelmatig voor de keuze welke rookgasafvoer te gebruiken. De keuze voor de juiste rookgasafvoer is in de meeste gevallen gebaseerd op de locatie van de CV ketel en de schacht in het huis van de klant. Dat is vooraf vooral gissen en met name ter plaatse de situatie beoordelen. Hoe gaat u bepalen wat het makkelijkste, slimste en snelste is om tot het veiligste resultaat te komen? Hoe zorgt u voor zo min mogelijk overlast voor de bewoners en wat is uw plan van aanpak? Lees deze blog en laat u informeren.

Rookgasafvoer afhankelijk van locatie ketel en schacht
Wanneer de CV ketel zich op zolder bevindt zo’n anderhalve meter van het dak, is de keuze voor een rookgasafvoer snel gemaakt. Er zijn immers geen obstakels. Wanneer de CV ketel echter in de bijkeuken staat en de rookgasafvoer via de schacht naar buiten moet, is de situatie complexer. Hoe groot is de schacht? Hoe dik is de schachtwand? Welke rookgasafvoer past door de schacht? Allemaal vragen die in u opkomen. Door op het dak te kijken of, wanneer mogelijk, de aanwezige bouwtekeningen te bekijken, kan een inschatting worden gemaakt. Maar in sommige gevallen zijn de bouwtekeningen niet meer aanwezig. Dan is het raadzaam een sparing in de schachtwand te maken om vast te stellen hoe de rookgasafvoer zit.

Rookgasafvoer bepalen met een sparing
Door een sparing op de plaats vanwaar de rookgasafvoer de schacht ingaat, ontstaat meer ruimte voor u om te werken en kunt u de situatie het beste beoordelen. Het is zaak de bewoners vooraf te informeren over het maken van een sparing. Aan de ene kant is het weer dichtmaken van de sparing een extra overlast, aan de andere kant is er het kwalitatief goede en veilige resultaat waar ze jaren plezier van hebben.

Naast de bouwkundige wordt het rookgasafvoersysteem geselecteerd a.d.h.v. het toesteltype en de temperatuurklasse. Zo zijn er kunststof, aluminium en RVS rookgasafvoeren en zijn er CLV gecombineerde systemen voor stapelbouw. Of u nu kiest voor het ene of het andere materiaal of voor een nieuwe dakdoorvoer, het juist beoordelen van de situatie vooraf is de belangrijkste stap naar het beste resultaat. Van slim en makkelijk naar goedkoop en veilig.

sliderrookgasafvoer2

Vervang dakdoorvoer bij installatie nieuwe CV ketel

Wanneer een CV ketel toe is aan vervanging is het van belang het complete rookgasafvoersysteem te vernieuwen. Het komt echter regelmatig voor dat de dakdoorvoer in dit proces niet wordt meegenomen. Er wordt gedacht dat de dakdoorvoer na vijftien jaar nog wel even mee kan, maar niets is minder waar. Met alle gevolgen van dien. En u, als installateur, bent uiteindelijk verantwoordelijk.

Lees meer