koolmonoxideongevallen

OvV: óók moderne cv boosdoener koolmonoxideongevallen

Wie aan koolmonoxidevergiftiging denkt, ziet al snel oude kachels voor zich of open verwarmingstoestellen. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)naar koolmonoxidevergiftigingen blijkt dat deze aanname niet juist is. In 46% van de gevallen gaat het om vergiftiging door een CV-installatie waarvan het grootste gedeelte modern is, goed onderhouden en bovendien gesloten. Een ander resultaat is dat er meer slachtoffers vallen dan tot nu toe gedacht: drie tot vijf keer zoveel.

De Onderzoeksraad doet daarom een aantal aanbevelingen. Volgens de raad bieden de huidige kwaliteitslabels te weinig garantie. Dit geldt niet alleen voor verwarmingsinstallaties, maar ook voor koolmonoxidemelders. Echter mankeert er nogal wat aan de CO-melders volgens het rapport van Prosafe juni 2015.

Integrale aanpak binnen de keten
De aanbevelingen die de OvV doet, richten zich op een integrale aanpak binnen de keten van installateurs, producenten, kwaliteitsborgers, netbeheerders en koepelorganisaties van deze partijen om koolmonoxideongevallen tegen te gaan. Bij het uitwerken van een plan waarin onderstaande aanbevelingen worden uitgewerkt, zou de overheid een regisserende rol moeten vervullen, stelt de OvV.

De veiligheid rondom CV installaties, melders en rookafvoersystemen zou beter geborgd kunnen worden via:
• wettelijke eisen die uitwijzen of een verbrandingsinstallatie als geheel failsafe en foolproof is;
• het direct openbaar maken van de testresultaten van koolmonoxidemelders, zodat bewoners/ eigenaren zelf een bewuste afweging kunnen maken bij de aanschaf van een melder;
• het formuleren van wettelijke eisen die leiden tot de betrouwbaarheid en effectiviteit van koolmonoxidemelders. Ook zou de toepassing van melders in woningen en publieke gebouwen gestimuleerd moeten worden;
• het geven van voorlichting over de risico`s met betrekking tot koolmonoxide bij bewoners, eigenaren, installateurs en hulpverleners;
• het monitoren van de problematiek en de effectiviteit van maatregelen door registratie en onderzoek van koolmonoxideongevallen.

Veiligheid vóór alles
Elk slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging is er één teveel. Vandaar dat producenten altijd meedenken met de installateur en bewoner en wijzen op kwalitatieve en veilige oplossingen voor de langere termijn.

[pdf] Inspectieresultaten Koolmonoxidemelders juni 2015

Schrijf een opmerking

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *