Meerjarenonderhoudsplan VvE

Meerjarenonderhoudsplan VvE ? Vergeet de rookgasafvoer niet!

Door: redactie
VvE Hoog- en LaagbouwStel je wordt als installateur gebeld door een eigenaar van een appartement die zijn oude vr- of hr-ketel wil vervangen. Je blijkt daar te maken te hebben met een collectieve rookgasafvoer (CLV). Het beheer is in handen van een VvE. Wat doe je?
A) Je bemoeit je niet met de rookgasafvoer, maar hangt de nieuwe hr-ketel op en stuurt een factuur.
B) Je legt de bewoner de kwestie uit en neemt contact op met de VvE.

 

Condensproblemen en onzichtbare rookgassen
Antwoord B is het juiste antwoord. Maar er zijn helaas nog steeds bedrijven die het verschil niet weten tussen een vr- en een hr-rookgasafvoersysteem en die niet in de schacht kijken, maar gewoon die nieuwe hr-ketel op de muur prikken.
Dat kan eerst even goed gaan, tot er ergens problemen ontstaan door de hoeveelheid condens (een hr-ketel op een afvoersysteem voor vr-ketels!), er ketels in storing vallen, of de buren last krijgen van bijvoorbeeld onzichtbare rookgassen in de woning (lees: koolmonoxide!). Het gaat goed tot het misgaat.

Ketel en rookgasafvoer niet los te zien
Tegen die snelle ketelprikkers willen wij zeggen: niet doen! Je bent óók verantwoordelijk en aansprakelijk (!) voor het systeem achter de ketel. Als het rookgasafvoersysteem niet geschikt is, moet je de ballen hebben om nee te zeggen.
Gelukkig zie je steeds meer dat bijvoorbeeld grote landelijke installatiebedrijven actie ondernemen tegen het ‘niet verder kijken dan de ketel’. En terecht, want rookgasafvoer is net zo belangrijk als de remmen in een auto. Het gaat om veiligheid.
Bedrijven die goed werk leveren maar geen ervaring hebben met projectmatig werken en collectieve rookgasafvoersystemen, doen er overigens goed aan deze orders te laten liggen. Verwijs alsjeblieft naar een bedrijf dat hier wél verstand van heeft. Het is een vak apart.

Bewustwording VvE’s hoognodig
VvE’s zijn zich in veel gevallen totaal niet bewust van de noodzaak tot vervanging van het rookgasafvoersysteem. Het dak, de lift, het onderhoud aan de gevel, daar is allemaal geld voor gereserveerd in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Maar niet voor de rookgasafvoer, terwijl het hier gaat om serieuze bedragen.
Veel collectieve rookgasafvoersystemen zijn zo’n twintig à vijfentwintig jaar geleden aangelegd voor vr-ketels. Zo’n systeem is na circa twintig jaar echt aan vervanging toe, maar er speelt nóg iets.

Géén hr-ketels op rookgasafvoer voor vr-ketels
Sinds om precies te zijn 26 september 2015 zijn gesloten vr-ketels in Europa verboden. Ze worden niet meer gemaakt en raken op. Dat betekent dat een bewoner wiens gesloten vr-ketel defect is, deze niet kan vervangen door een nieuwe vr-ketel. Hij zal een energiezuinige hr-ketel moeten kopen, maar… Die mag niet worden aangesloten op het bestaande collectieve rookgasafvoersysteem, dat ooit gemaakt is voor gesloten vr-ketels.

Alle bewoners tegelijk een nieuwe hr-ketel
Gesteld dat de bewoner in samenwerking met de installateur de VvE ervan kan overtuigen dat het rookgasafvoersysteem aan vervanging toe is, blijft het daar qua kosten niet bij.
Omdat het nieuwe rookgasafvoersysteem afgestemd wordt op hr-ketels, moeten alle bewoners hun vr-ketel laten vervangen door een hr-ketel. Iedereen moet meedoen, want hr en vr kunnen niet op één systeem. Ook als de vr-ketel het nog doet en zélfs als hij pas een paar jaar oud is. Dat is heel zuur.

Bewustwording voorkomt lastige discussie
Binnen de VvE is dit een lastige discussie. Het is dus belangrijk dat VvE’s deze kwestie nú op de agenda zetten.
Daarbij is het goed om te bedenken dat bewoners die altijd de trap nemen probleemloos meebetalen aan de lift en bewoners op de begane grond zonder morren meebetalen aan het dak. Er is bewustwording nodig dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook geldt voor een veilig rookgasafvoersysteem. En dat je ketels en rookgasafvoer niet los van elkaar kunt zien.
Bovendien: met een nieuwe hr-ketel stookt iedereen veel zuiniger en het nieuwe, veilige rookgasafvoersysteem kan weer twintig jaar mee!

Qua rookgasafvoer is de ene hr-ketel de andere niet
Ook VvE’s van panden waarin het rookgasafvoersysteem ooit gemaakt is voor hr-ketels, doen er goed aan advies in te winnen. Zelfs als de rookgasafvoer na inspectie nog intact blijkt, wil dat niet zeggen dat deze automatisch geschikt is voor de nieuwste hr-ketels.
De huidige diepmodulerende hr-ketels zijn namelijk niet te vergelijken met oude hr-ketels.

Advies inwinnen? Vraag een concrete oplossing!
In veel VvE’s zitten geen technische mensen en het is moeilijk om niet de weg kwijt te raken in alle informatie. In sommige rapporten van adviesbureaus staat niet beschreven van welk materiaal het huidige rookgasafvoersysteem is gemaakt. In veel gevallen ontbreekt een concrete oplossing, zodat de VvE nog steeds niet weet wat er moet gebeuren.
Gelukkig zijn er heel veel goede adviesbureaus die ook aan de niet-technische mensen in een VvE duidelijk kunnen maken wat de status is en welke oplossing het beste is en waarom.

Kijk uit met ‘kleine aanpassinkjes’
Het is voor een VvE sowieso goed om alvast te weten dat een rookgasafvoer die gemaakt is voor vr, niet met een klein aanpassinkje geschikt te maken is voor hr. Dat is technisch meestal niet mogelijk.
Je gaat ook niet met je benzineauto naar de garage en zegt: diesel is goedkoper, dus kunt u een aanpassinkje doen zodat hij op diesel kan rijden? Dat is technisch niet mogelijk.

Individuele rookgasafvoer binnen de VvE
Ook als er individuele rookgasafvoersystemen zijn, dus per appartement, doet de VvE er goed aan de rookgasafvoer op de agenda te zetten en in het meerjarenonderhoudsplan op te nemen. De verticale kanalen vallen gewoonlijk onder het beheer van de VvE en ook dan gelden de bovengenoemde kwesties: de rookgasafvoer raakt aan vervanging toe, is niet geschikt voor hr-ketels of niet geschikt voor de nieuwste hr-ketels. Ook dan is bewustwording en collectieve vervanging van rookgasafvoer en ketels het devies.

Rookgasafvoer is veiligheid
Als de gevelbekleding loslaat of de lift het niet doet, valt dat wel op. Maar rookgasafvoersystemen zitten onzichtbaar in de schacht. Installateurs sturen ons regelmatig plaatjes van wat ze hebben aangetroffen achter de schachtwand. Daar word je bang van! Je siddert bij het idee dat er mensen in dat huis wonen! Als het om rookgasafvoer gaat, geldt níet ‘Wat niet weet, dat niet deert’.

Kijk altijd in de schacht

Installateurs moeten altijd zélf vaststellen of de rookgasafvoer veilig is en geschikt voor de ketel. In de meeste gevallen is het nodig om ketel, rookgasafvoer en dakafvoer tegelijk te vervangen.
VvE’s doen er goed aan het rookgasafvoersysteem nú in het meerjarenonderhoudsplan op te nemen. Indien relevant kunnen ze bewoners ook voorbereiden op de noodzaak van collectieve ketelvervanging. Het gaat om grote bedragen en zo voorkom je financiële verrassingen.

Parallel_systeem_45-graden

Tweepijps ontwenningskuur

Waarom kiezen installateurs niet vaker voor de veiligheid van een concentrische rookgasafvoer?

Door Henk Bruining

Nee, ik ga het niet uitgebreid hebben over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over koolmonoxidevergiftiging en de ingebouwde ‘failsafe’ van een concentrisch systeem. Daarover is de laatste tijd al genoeg geschreven.

Zijn installateurs inderdaad conservatief?

Waar ik het wel over wil hebben is de Nederlandse verslaving aan tweepijps aansluitingen op de cv-ketel. De Nederlandse installateur is conservatief, zo heet het. Maar als verklaring voor het vasthouden aan tweepijps systemen is dit misschien wat kort door de bocht.

Dus mijn vraag is: waarom houden veel installateurs in Nederland vast aan tweepijps systemen, terwijl een concentrisch systeem veiliger, mooier én qua totaalprijs voordeliger is?

Gewend aan parallelle rookgasafvoer

Historisch gezien is de voorkeur voor tweepijps wel te verklaren. Vroeger hadden ketels één pijp voor de rookgasafvoer. Toen begin jaren tachtig de gesloten systemen werden geïntroduceerd, kwam er gewoon een pijp voor de luchttoevoer bij.

Wat meer dan 25 jaar geleden ook een rol speelde bij de keuze voor een parallelle aansluiting is dat de combinatie concentrisch en VR-ketels lastig was. Dit heeft met name te maken met de hogere rookgastemperatuur van de VR-ketel. Bij VR-ketels met een tweepijps aansluiting waren langere afvoerlengtes mogelijk. Destijds was dat een goede reden om voor parallel te kiezen, maar tegenwoordig is alles HR en werkt concentrisch net zo goed.

Luchtomspoeld verplicht bij overdruk

Dat in bijvoorbeeld Duitsland concentrisch de norm is, komt doordat men dit vanaf het begin verplicht heeft gesteld. Bij een overdruksysteem móet daar een concentrische aansluiting worden gebruikt. In Duitsland noemt men dit overigens ‘luchtomspoeld’. In Nederland moeten we ook naar deze failsafe oplossing, maar dan zonder verplichting… Gaat dat lukken? Wat moet er in Nederland concreet gebeuren om deze omslag mogelijk te maken.

Concentrische hr-ketels bij de groothandel

De hoofdoorzaak van het vasthouden aan tweepijps is mijns inziens dat HR-ketels in Nederland standaard worden geleverd met een parallelle aansluiting.

Stel dat je als installateur met concentrisch wilt werken, dan moet je de parallelle adapter eraf halen en weggooien (!) en zelf een concentrische adapter bijbestellen en erop zetten. Of de parallelle adapter laten zitten en bij Burgerhout een concentrische adapter bestellen en die erbovenop zetten. Dan krijg je een soort gebakje.

Om deze rompslomp te vermijden, zouden álle HR-ketels ook in concentrische uitvoering bij álle groothandels te bestellen moeten zijn. Zo kunnen installateurs probleemloos kiezen voor een systeem met een extra veiligheidsvangnet.

60/100 is echt meestal groot genoeg

In de documentatie van hr-ketels staan als mogelijke aansluitingen bijna altijd: 80-80, 60/100 en 80/125. Drie mogelijkheden dus. Het vreemde is nu dat installateurs die voor concentrisch kiezen, verbazend vaak gaan voor 80/125. Ik zou wel willen weten wat daar de reden voor is. Maar vooralsnog hou ik het er maar op dat installateurs het ‘gevoel’ hebben dat 60/100 te klein is, terwijl deze maat volgens de voorschriften prima kan.

Qua benodigde inbouwruimte maakt 80-80 en 60/100 geen verschil. Het veelgebruikte argument dat concentrisch meer ruimte inneemt, vind ik niet steekhoudend als we het over 60/100 hebben. Dus waar komt dit argument vandaan? Een verklaring zou kunnen zijn dat installateurs bij ‘concentrisch’ té snel aan 80/125 denken. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit meespeelt bij de verslaving aan tweepijps systemen.

Correct beugelen en dan beugels tellen

Het is zo logisch als wat. Als je twee pijpen gebruikt, heb je twee keer zo veel beugels nodig als bij een concentrisch systeem. Dus meer onderdelen en meer gedoe. Wie kiest voor concentrisch wint dus installatietijd.

Maar dan moet je wel appels met appels vergelijken: volgens voorschrift gebeugelde tweepijps en concentrische aansluitingen. Een monteur die tweepijps niet beugelt en concentrisch wél, komt tot de conclusie dat tweepijps sneller gaat. Maar dat is appels met peren vergelijken. Als je volgens voorschrift beugelt, werkt concentrisch twee keer zo snel.

Ketelfabrikanten aan zet

Minder pijpen, minder beugels, een metalen buitenpijp met hoogwaardige afwerking die perfect bij de HR-ketel past, een gratis failsafe systeem dat mensenlevens redt en een kortere installatietijd… Dit alles kan zelfs de meest conservatieve installateur niet koud laten.

Maar zolang installateurs alleen ketels kunnen bestellen met een tweepijps aansluiting ‘voelt’ concentrisch verdergaan nu eenmaal niet logisch. En dan gaan mensen tegenargumenten zoeken. Het is alsof je een verslaafde drugs geeft en dan zegt: het is gezonder om het niet te nemen.

De uit oogpunt van veiligheid gewenste omslag naar concentrisch gaat volgens mij pas lukken als installateurs niet steevast tweepijps HR-ketels krijgen voorgeschoteld. Ik roep de gezamenlijke ketelfabrikanten en de groothandels daarom op om actie te ondernemen!

Download de PDF Veilig Wonen

BeeldBW

Terugkijken webinar ‘Rookgasafvoer; de prijs van veiligheid (gratis)

Dit seminar online terugkijken? Klik hier

De rookgasafvoer is een onmisbaar detail in het goed functioneren van de gasinstallatie, maar bovenal kritische factor bij de veiligheid van de gebruiker. Toch gaat het vaak mis en is dit detail veelvuldig het kind van de rekening in de prijzenslag rondom het cv-toestel. Dit heeft elk jaar doden en gewonden door koolmonoxidevergiftiging tot gevolg. Dit najaar staat de veelbesproken rookgasafvoer volop in de actualiteit!

In het webinar, dat samen met Technisch Handelsbureau Rensa en Burgerhout wordt georganiseerd, presenteren we u de laatste stand van zaken met betrekking tot regelgeving, trends en technische uitdagingen rondom dit detail. We blikken vooruit op het onderzoek naar CO-incidenten door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en laten zien hoe installateurs in praktijk direct hun prestatie kunnen verbeteren.

Aandacht voor:

– feiten en cijfers rond incidenten
– huidige en toekomstige regelgeving
– hulp bij keuze voor systemen en materialen
– aandachtspunten bij collectieve systemen (clv)
– veel gemaakte fouten, én de oplossingen
– hoe bouwpartners en opdrachtgevers overtuigen van nut en noodzaak vervanging?

Sprekers met kennis van zaken:

– Charles Meijer, Brandweer NL; over woonhuisveiligheid, een analyse van incidenten en directe aanbevelingen voor installateurs om het risico op incidenten te verlagen. Hoe kan de branche zélf aan de slag zonder dat wetgever verplichtingen oplegt? En waar liggen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

– Henk Bruining, Burgerhout; de veranderende regelgeving, welke factoren zijn van invloed op systeem en materiaalkeuze, montagetips.

– Han van Ekert, Bonarius Bedrijven; de uitdaging in collectieve systemen. De renovatie van clv-systemen in gestapelde bouw is een belangrijke trend. Een specialist aan het woord over de struikelblokken bij deze groeimarkt. De uitdaging om woningeigenaren te overtuigen van nut en noodzaak, maar ook de meest voorkomende technische struikelblokken en oplossingen.

Interessant voor:
opdrachtgever, ontwerper, uitvoerder en controleur van rookgasafvoerinstallatie in particuliere en projectenmarkt

 

Dit seminar online terugkijken? Klik hier

sliderrookgasafvoer

Welke rookgasafvoer kies ik in welke situatie?

U staat regelmatig voor de keuze welke rookgasafvoer te gebruiken. De keuze voor de juiste rookgasafvoer is in de meeste gevallen gebaseerd op de locatie van de CV ketel en de schacht in het huis van de klant. Dat is vooraf vooral gissen en met name ter plaatse de situatie beoordelen. Hoe gaat u bepalen wat het makkelijkste, slimste en snelste is om tot het veiligste resultaat te komen? Hoe zorgt u voor zo min mogelijk overlast voor de bewoners en wat is uw plan van aanpak? Lees deze blog en laat u informeren.

Rookgasafvoer afhankelijk van locatie ketel en schacht
Wanneer de CV ketel zich op zolder bevindt zo’n anderhalve meter van het dak, is de keuze voor een rookgasafvoer snel gemaakt. Er zijn immers geen obstakels. Wanneer de CV ketel echter in de bijkeuken staat en de rookgasafvoer via de schacht naar buiten moet, is de situatie complexer. Hoe groot is de schacht? Hoe dik is de schachtwand? Welke rookgasafvoer past door de schacht? Allemaal vragen die in u opkomen. Door op het dak te kijken of, wanneer mogelijk, de aanwezige bouwtekeningen te bekijken, kan een inschatting worden gemaakt. Maar in sommige gevallen zijn de bouwtekeningen niet meer aanwezig. Dan is het raadzaam een sparing in de schachtwand te maken om vast te stellen hoe de rookgasafvoer zit.

Rookgasafvoer bepalen met een sparing
Door een sparing op de plaats vanwaar de rookgasafvoer de schacht ingaat, ontstaat meer ruimte voor u om te werken en kunt u de situatie het beste beoordelen. Het is zaak de bewoners vooraf te informeren over het maken van een sparing. Aan de ene kant is het weer dichtmaken van de sparing een extra overlast, aan de andere kant is er het kwalitatief goede en veilige resultaat waar ze jaren plezier van hebben.

Naast de bouwkundige wordt het rookgasafvoersysteem geselecteerd a.d.h.v. het toesteltype en de temperatuurklasse. Zo zijn er kunststof, aluminium en RVS rookgasafvoeren en zijn er CLV gecombineerde systemen voor stapelbouw. Of u nu kiest voor het ene of het andere materiaal of voor een nieuwe dakdoorvoer, het juist beoordelen van de situatie vooraf is de belangrijkste stap naar het beste resultaat. Van slim en makkelijk naar goedkoop en veilig.